Rajaa

  Pelit  Oppimispelit
   ovat hauskaa ja kehittävää ajanvietettä kotona ja ystävien kanssa, lisäksi tukevat oivallisesti perusopetusta sekä erityisopetusta.

  Pienimmille tarkoitetut oppimispelit harjaannuttavat oman vuoron odottamista, vuorovaikutustaitoja yleensäkin, värien tai muotojen tunnistamista, kielellisiä tai matemaattisia taitoja.

  Koululaisten oppimispeleiksi sopivat sanapelit suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi, matikkapelit ja logiikkapelit, joita on monta eri vaikeusastetta. 

  Dyslexia, lukihäiriö, ADHD