Tunne - Aisti - Toimi. Tuntoaistipaketti

Tunne-Aisti-Toimi. Tuntoaistipaketti

€48,40

Tuntoaistia tukevia harjoituksia arkeen. Paketissa on kirja ja kirjan harjoituksia tukevat kuvakortit.

Kirjan harjoitteiden avulla helpotetaan tuntoaistiin liittyviä pulmia leikinomaisten harjoitteilla, jotka sopivat kaikenikäisille tuntoaistin harjaannuttamista tarvitseville. Kuvakortit auttavat jäsentämään harjoitustilanteita. Kirjassa on kattava, käytännönläheisesti kirjoitettu teoriaosuus, ohjeet harjoitteisiin sekä vinkkejä materiaalien valmistamiseen. Tuntoaistin poikkeavasta säätelystä aiheutuvat pulmat saattavat ilmentyä arkisissa tilanteissa hankalaksi koettavana käyttäytymisenä.

Ne haittaavat keskittymistä ja vaikuttavat siten oppimiseen. Kun kirjan tuntoaistiharjoituksia tehdään arjen eri tilanteissa tai leikeissä, lapsi ei välttämättä edes huomaa, että samalla kuntoutetaan hänen aistisäätelypulmiaan. Toistuvat ja ja pitkäjänteiset harjoitukset auttavat ja antavat lapselle keinoja selvitä itsekin haasteellisista tilanteista.

Viimeksi katsottuja tuotteita