Pelit


Oppimispelit
 ovat hauskaa ja kehittävää ajanvietettä kotona ja ystävien kanssa, lisäksi tukevat oivallisesti perusopetusta sekä erityisopetusta.

Pienimmille tarkoitetut oppimispelit harjaannuttavat oman vuoron odottamista, vuorovaikutustaitoja yleensäkin, värien tai muotojen tunnistamista, kielellisiä tai matemaattisia taitoja.

Koululaisten oppimispeleiksi sopivat sanapelit suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi, matikkapelit ja logiikkapelit, joita on monta eri vaikeusastetta. 

Dyslexia, lukihäiriö, ADHD

Pelit