Albert Einstein

"Everybody is a genius. But if you judge a fish by it's ability to climb a tree, it will live it's whole life believing that it is stupid."

Lukivaikeus, dysleksia on lukemisen erityisvaikeus. Lukivaikeus on usein perinnöllistä ja sitä esiintyy 5-10 %:lla väestöstä, ja erilaisia oppimisvaikeuksia on 10-20 %:lla väestöstä. Dyskalkulia (matemaattinen oppimisvaikeus) esiintyy 3-7 %:lla väestöstä. 

MUTTA. Usealla menestyneellä yrittäjällä, näyttelijällä ja keksijällä on lukivaikeus - ja juuri tämä on auttanut heitä menestymään ja onnistumaan. Lukivaikeus pitäisi nähdä vahvuutena. Dyslektikot voivat olla iso mahdollisuus ja voimavara, jos heidät vain nähdään ja annetaan heille mahdollisuus. Tarvitsemme erilaisia ihmisiä.

Yleisiä kysymyksiä lukivaikeuteen liittyen

- Lukemisen hitaus ja vaikeus
- Kirjoittamisen erityisvaikeus  
- Luetun ymmärtäminen ja sisäistäminen
- Muistissa ja muistiin palauttamisessa vaikeuksia

Dyskalkulia on kehityksellinen laskemiskyvyn häiriö

- Muistissa ja muistiin palauttamisessa vaikeuksia
- Kertotaulu on hankalaa oppia
- Numerot eivät avaudu
- Yksinkertaisetkin laskutoimitukset haastavia
- Kellon lukeminen vaikeaa
- Aikataulujen lukeminen, ymmärtäminen vaikeaa

- Hyväksytään hänet sellaisena kun hän on
- Autetaan häntä löytämäään tapa, jolla hän oppii parhaiten
- Oppimisen ilo
- Nähdään hänen vahvuudet ja kehutaan 
- Positiivisuus

- Kyky yksinkertaistaa 
- "Out of the box” -ajattelu
- Ongelman atkaisutaidot
- Rohkeus
- Luovuus
- Tunnistaa omat tavat oppia 
- Tietää omat vahvuudet
- Periksiantamattomuus
- Tunneäly
- “Can do” -asenne

Tiesitkö, että heillä on lukivaikeus?

Richard Branson

Liikemies, miljardööri ja seikkailija, joka tunnetaan Virgin-brändistään. 

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Jennifer Aniston

Näyttelijä ja elokuvatuottaja. 

“Once you figure out who you are and what you love about yourself, I think it all kind of falls into place.”

Thomas Edison

Yhdysvaltalainen keksijä ja liikemies. Hän oli aikansa tuotteliaimpia keksijöit.

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."