Albert Einstein

"Everybody is a genius. But if you judge a fish by it's ability to climb a tree, it will live it's whole life believing that it is stupid."

DYSLEXIA

Lukivaikeus eli dysleksia voi näkyä lukemisessa tai kirjoittamisessa tai molemmissa. Se sisältää suuren määrän erilaisia ja eriasteisia vaikeuksia täydellisestä lukutaidottomuudesta hitaaseen tai virheelliseen lukemiseen. Lukivaikeus on usein perinnöllistä, ja sitä esiintyy 5–10 prosentilla väestöstä. Erilaisia oppimisvaikeuksia on 10–20 %:lla väestöstä. Dyskalkulia eli matemaattinen oppimisvaikeus on 3–7 %:lla väestöstä.

MUTTA. Usealla menestyneellä yrittäjällä, näyttelijällä ja keksijällä on lukivaikeus - ja juuri tämä on auttanut heitä menestymään ja onnistumaan. Lukivaikeus pitäisi nähdä vahvuutena. Dyslektikot voivat olla iso mahdollisuus ja voimavara, jos heidät vain nähdään ja annetaan heille mahdollisuus. Tarvitsemme erilaisia ihmisiä.

Yleisiä kysymyksiä lukivaikeuteen liittyen

- Lukemisen hitaus ja vaikeus
- Kirjoittamisen erityisvaikeus  
- Luetun ymmärtäminen ja sisäistäminen
- Muistissa ja muistiin palauttamisessa vaikeuksia

Dyskalkulia on kehityksellinen laskemiskyvyn häiriö

- Muistissa ja muistiin palauttamisessa vaikeuksia
- Kertotaulu on hankalaa oppia
- Numerot eivät avaudu
- Yksinkertaisetkin laskutoimitukset haastavia
- Kellon lukeminen vaikeaa
- Aikataulujen lukeminen, ymmärtäminen vaikeaa

- Hyväksytään hänet sellaisena kun hän on
- Autetaan häntä löytämäään tapa, jolla hän oppii parhaiten
- Oppimisen ilo
- Nähdään hänen vahvuudet ja kehutaan 
- Positiivisuus

- Kyky yksinkertaistaa 
- "Out of the box” -ajattelu
- Ongelman atkaisutaidot
- Rohkeus
- Luovuus
- Tunnistaa omat tavat oppia 
- Tietää omat vahvuudet
- Periksiantamattomuus
- Tunneäly
- “Can do” -asenne

Tiesitkö, että heillä on lukivaikeus?

Richard Branson

Liikemies, miljardööri ja seikkailija, joka tunnetaan Virgin-brändistään. 

“You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over.”

Jennifer Aniston

Näyttelijä ja elokuvatuottaja. 

“Once you figure out who you are and what you love about yourself, I think it all kind of falls into place.”

Thomas Edison

Yhdysvaltalainen keksijä ja liikemies. Hän oli aikansa tuotteliaimpia keksijöit.

"I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work."

Testaa onko sinulla lukivaikeus - pikatesti

Testaa pikatestin avulla, onko sinulla on lukivaikeus. Saat sähköpostiisi tulokset. Kysymyksiä on 22. Pikatesti kertoo alustavasti kärsitkö lukivaikeudesta tai oppimisvaikeudesta.

Onko vieraiden sanojen lukeminen sinulle hankalaa? Onko sinusta vaikea ottaa vastaan puhelinviestejä ja välittää niitä eteenpäin?

Lista perustuu British Dyslexia Associationin aikuisille tarkoitettuun tarkistuslistaan, ja ensimmäisen kuukauden aikana testin on tehnyt jo 14 000 suomalaista. Noin 6-10 prosentilla suomalaisista on vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa.

Onko lukeminen hidasta?

Onko vaikeaa muistaa lukemasi tekstin sisältö?

Onko vieraiden sanojen lukeminen sinulle hankalaa?

Vältätkö lukemista?

Onko sinulla oikeinkirjoitusvirheitä?

Sattuuko sinulle usein huolimattomuusvirheitä?

Onko vieraiden kielten oppiminen ollut sinulle hankalaa?

Jos teet jotakin ja sinut keskeytetään, unohdatko mitä olit tekemässä?

Onko asioiden kirjallinen ilmaisu sinulle hankalaa?

Onko sinusta vaikea ottaa vastaan puhelinviestejä ja välittää niitä eteenpäin?

Onko sinun vaikea muistaa ihmisten nimiä, vaikka yrität painaa niitä mieleen?

Onko päässä laskeminen ilman apuvälineitä sinusta vaikeaa?

Oliko kertotaulun oppiminen koulussa vaikeaa?

Menevätkö puhelinnumeron numerot helposti väärin kun valitset niitä?

Onko kartan lukeminen tai uudessa paikassa perille löytäminen sinulle vaikeaa?

Onko sinun hankala seurata puhetta esimerkiksi isossa ryhmässä?

Onko sinun vaikea lausua pitkiä sanoja?

Sekoitatko usein päivämäärät ja kellonajat niin, että tulet väärään aikaan tapaamisiin?

Onko sinusta vaikea muistaa sujuvasti kuukausien järjestys?

Onko sinusta vaikea luetella kuukausien nimet takaperin?

Onko lomakkeiden täyttö sinusta hankalaa?

Sekoitatko usein oikean ja vasemman?

Pikatestin tulokset

Voit valita vastauksia myös näppäimistön A ja B painikkeilla.