Erilaisten oppijoiden liitto

– tukea, tietoa, neuvontaa ja koulutusta oppimisvaikeuksiin sekä muihin oppimisen haasteisiin.

Liitto on kansalaisjärjestö, jonka edistää erilaisten oppijoiden oppimista, opiskelua ja työllistymisen mahdollisuuksia sekä yhteiskunnallista osallisuutta. Tuotamme ja järjestämme ohjausta, neuvontaa ja vertaistukitoimintaa sekä koulutuksia erilaisille oppijoille ja eri alojen ammattilaisille.

”Tavoitteemme on, että erilaisten oppijoiden tarvitsemia tukitoimia ja palveluita kehitetään ja toteutetaan kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea”, sanoo Erilaisten oppijoiden liiton toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen.

Tämän edistämiseksi liitto vaikuttaa monissa eri verkostoissa ja myös suoraan päättäjiin. Yksi vaikuttamiskanava on Eduskunnan erilaisten oppijoiden tukiryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Paula Risikko ja varapuheenjohtajana Eeva-Johanna Eloranta.

Olennaisia tavoitteita ovat oppimisvaikeuden varhainen tunnistaminen ja tuen saanti kaikissa elämänvaiheissa. Tämä ei toteudu Suomessa yhdenvertaisesti, vaan alueellinen ja koulukohtainen vaihtelu on suurta ja asettaa erilaisen oppijan epätasa-arvoiseen asemaan.

Erilaisten oppijoiden liitolla on

Toimintamme pähkinänkuoressa