Rajaa

  Matematiikka


  Matematiikan oppiminen on hauskempaa ja konkreettisempaa oikeilla välineillä ja menetelmillä. Myös ne, joilla varsinaista oppimisvaikeutta ei ole, hyötyvät asioiden esittämisestä arkikielellä ja matemaattisten käsitteiden linkittämisestä käytäntöön.

  Onnistumisen kokemus matikkapelissä voi olla oppimisvaikeuden ylittämisen ensimmäinen askel!

  Kaikki apuvälineet, joita myyn ovat tarkan seulan kautta valittu.
  Ne ovat pedagogisia välineitä, joita käyttävät myös opettajat, erityisopettajat ja puheterapeutit.

  Dyslexia, lukihäiriö, ADHD, Dyskalkulia, matematiikan oppimishäiriö, matemaattiset oppimisvaikeudet